รากฐานแห่งความสำเร็จ

               เมื่อไม่นานมานี้ผมได้เข้าอบรมหลักสูตรหนึ่งเกี่ยวกับการทำธุรกิจ มีหัวข้อหนึ่งเรื่อง ” รากฐานแห่งความสำเร็จ ” ผมคิดว่าเราสามารถนำมาใช้ได้กับทุกสิ่งที่เราทำ จึงขอนำมาแบ่งปัน ดังนี้

               มนุษย์ทุกคนต้องการความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ทำ ท่านเห็นด้วยไหมครับ ลองนึกย้อนกลับไปตั้งแต่เล็กจนโต ตอนเด็กๆ เราเรียนหนังสือ เราก็อยากสอบได้คะแนนดีๆ โตขึ้นมีงานทำก็อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บางท่านทำธุรกิจก็อยากให้ธุรกิจเติบโตมีผลกำไร ไม่ว่านิยามของความสำเร็จของท่านจะเป็นเช่นไร หากท่านนำหลักการพื้นฐาน 5 ขั้นตอนต่อไปนี้มาประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอ ผมเชื่อว่า ไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านต้องสำเร็จแน่นอน หลักการที่กล่าวได้ว่าเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ 5 ขั้นตอน มีดังนี้

ข้นที่ 1 : ความปรารถนาอันแรงกล้า และความฝัน

               ความปรารถนาอันแรงกล้าเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรา และเป็นสิ่งที่รองรับการเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จของทุกสิ่งที่เราทำ ความปรารถนาของท่านสามารถทำให้ท่านฝันและสร้างภาพในใจของสิ่งที่ต้องการ กรณีศึกษาของ ” ผู้ประสบความสำเร็จ ” หลายกรณีแสดงให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือความเป็น ” นักฝัน ” พวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ตนต้องการและคาดหวังว่าจะต้องได้ พวกเขามุ่งความสนใจไปที่ความฝันของตน ผู้สำเร็จเรียนรู้ที่จะนึกถึงภาพสิ่งที่พวกเขาสามารถเป็นไปได้ไว้ในใจ การนึกถึงความฝันและตัดสินใจทำ มันเป็นความจริง เป็นบ่อน้ำพุของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราบรรลุความสำเร็จในชีวิต

               ดังนั้น จงเริ่มต้นคิดถึงความฝันของคุณ จงขัดเกลาให้ความฝันของคุณชัดเจน และนึกถึงมันตลอดเวลา ” อย่าให้ใครขโมยฝันของคุณ ”

ขั้นที่ 2 : เป้าหมาย

               การฝันเป็นส่วนที่เป็นธรรมชาติของการดำรงชีวิต เป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์ เราฝันถึงสิ่งที่เราปรารถนา ยิ่งความปรารถนาชัดเจนเท่าไร ความฝันของเราก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น และความฝันชัดเจนเท่าใด ก็ยิ่งทำให้เรากำหนด ” เป้าหมาย ” ได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

               เมื่อไรก็ตามที่ท่านได้กำหนดเป้าหมาย และกำหนดเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ท่านจะสามารถวางแผนการทำงานโดยมีทิศทางที่ถูกต้อง เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายในการเดินทาง ท่านจะไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้ ถ้าท่านยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปที่ใด ดังนั้นจงมุ่งความสนใจไปที่ ความปรารถนา แล้วความฝันที่ยังเลือนรางอยู่ก็จะชัดเจนขึ้นกลายเป็น ” เป้าหมาย ” ที่เฉพาะเจาะจง ( ผมให้ข้อสังเกตว่า เป้าหมายที่ดีจะต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ วัดเป็นตัวเลขได้ และมีกำหนดเวลา )

ขั้นที่ 3 : การวางแผน

               หากเราฝัน แต่ไม่มีการวางแผนก็จะกลายเป็นฝันที่เลื่อนลอย เป็นความปรารถนาเหนือเหตุผล มีคำกล่าวที่ว่า ” คนส่วนใหญ่ไมได้ล้มเหลวเพราะเขาวางแผนให้ล้มเหลว แต่พวกเขาล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผนต่างหาก ” การวางแผนเปรียบเสมือนชีพจรของความสำเร็จ จุดหมายปลายทางและตารางเวลาก็เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในกระบวนการสู่ความสำเร็จด้วย ดังนั้นจงวางแผนการทำงานก่อนที่จะก้าวออกไปเสมอ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียเวลา หรือหลงทางในการมุ่งสู่เป้าหมายของท่าน

ขั้นที่ 4 : การลงมือทำ

               ความฝัน เป้าหมาย และการวางแผนจะสูญเปล่าถ้าปราศจากขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการสู่ความสำเร็จคือ การลงมือทำ ดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตาม สิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจคือ ท่านจริงจังกับสิ่งที่ท่านปรารถนามากพอที่จะลงมือทำหรือไม่?

ขั้นที่ 5 : ความเชื่อ

               จริงๆ แล้วความเชื่อควรจะต้องมาก่อนและมาพร้อมกับการกระทำ แต่ที่ถูกทิ้งไว้ท้ายสุดเพราะมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดของกระบวนการสู่ความสำเร็จ 5 ขั้นตอน   4 ขั้นตอนแรกเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกัน และเราสามารถจัดการได้ด้วยความสามารถในการเข้าใจ แต่ความเชื่อเป็นอารมณ์ของเราเอง เราไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าบางเรื่องเราคิดอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราคิดอีกอย่างหนึ่งในกรณีแบบเดียวกัน มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่สามารถอธิบายได้ การขาดความเชื่อมั่นของเราเป็นเหตุให้เราไม่สามารถทำงานหนักสำหรับมัน และการกระทำนั่นแหละที่ปิดโชคชะตาของเราเอง เรามักจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของตัวเราเองอยู่บ่อยๆ

              เชคสเปียร์เคยพูดว่า “ความสงสัยของเราหลอกตัวเรา และบ่อยครั้งที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์ที่เราอาจได้รับ โดยล้มเลิกความพยายาม ”

               เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2531 ผมเคยพบวลีคำหนึ่งบนโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์กล่าวว่า ” Faith move Mountain ” และใช้วลีนี้เป็นคติประจำใจเรื่อยมา ต่อมาเมื่อปีที่แล้ว ( พ.ศ. 2552 ) ก็มาพบวลีนี้อีกในหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกเล่มหนึ่งคือ The Magic of Thinking Big ( เล่มที่แปลเป็นไทยใช้ชื่อ ” คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก ” ) ผู้เขียนคือ David Schwartz ได้กล่าวไว้ในหนังสือนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อว่า

” มนุษย์ทุกคนต้องการความสำเร็จ บางส่วนของความรู้ในการสร้างความสำเร็จในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่ถูกค้นพบในพระคัมภีร์ใบเบิ้ลที่ว่า ความศรัทธาสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้…

ความเชื่อที่แข็งแกร่งกระตุ้นให้จิตใจสร้างหนทางและวิธีการ

ความเชื่อในวิธีที่คุณสามารถสำเร็จ ทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในตัวคุณ

ความเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในส่วนประกอบพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งของผู้ประสบความสำเร็จ ”

ดังนั้น ต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม มันได้ผล คุณสามารถทำได้ จงเชื่อ และ จงสำเร็จ!

Faith move Mountain,

I am Apisit

Be Sociable, Share!

Tags: , , ,

Facebook Comments:

Leave A Reply (2 comments so far)

 1. บล็ิอกของคุณ อภิสิทธิ์ ให้ความรรู้หลายด้านดีครับ
  ชอบครับ
  http://nunthawat.epayfriend.com


  • admin
   1530 days ago

   ขอบคุณมากครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

Latest Tweets

iamapisit

MLM Attraction Blueprint

เว็ปไซด์สำเร็จรูป

เว็บไซต์สำเร็จรูป พื้นที่ไม่จำกัด

Tablet, มือถือ ราคาพิเศษ

My Facebook Page